Aanvullend bedrijfspensioen- vraag het de pensioenadviseur

Wist u dat zo’n 67% van alle werkgevers en 80% van alle werknemers is aangesloten bij een verplicht pensioenfonds?

Onderdeel van veel van deze regelingen is een maximum pensioengevend salaris. Boven deze salarisgrens wordt geen pensioen opgebouwd. Ook risicodekkingen, zoals het partnerpensioen, zijn vaak niet verzekerd boven deze grens.

Pensioenadvies voor maximum pensioengevend salaris

Aanvullend bedrijfspensioen biedt een flexibele oplossing voor werknemers die meer dan het gemaximeerde salaris verdienen. Werknemers hebben zelf de mogelijkheid om extra pensioen in te leggen en kiezen hoeveel risico ze met hun inleg willen nemen. Er kan worden belegd in aandelen- en obligatiefondsen, maar het is ook mogelijk om het geld te storten op een spaarrekening.

Naar keuze kan in het aanvullend bedrijfspensioen ook het partner- en wezenpensioen worden verzekerd. Zo zijn de nabestaanden verzekerd van een goed inkomen als er iets gebeurt met één van uw werknemers.

Een belangrijk onderdeel van het aanvullend bedrijfspensioen is de pensioenplanner. In de pensioenplanner kunnen eerder opgebouwde pensioenen, het opgebouwd pensioen bij het pensioenfonds, de AOW en het pensioen van de partner worden toegevoegd. Met behulp van de gegevens uit het Nibud worden ook de toekomstige uitgaven in beeld gebracht.

Door informatie over toekomstige inkomsten en uitgaven samen te voegen, zorgt de pensioenplanner voor een compleet inzicht in de toekomstige financiële pensioensituatie.

Komt de werknemer te overlijden voor de pensioendatum, dan wordt het opgebouwde kapitaal gebruikt om extra partnerpensioen aan te kopen. Het geld van de deelnemer is dus niet weg bij overlijden. Het aanvullend bedrijfspensioen is daarmee een goede arbeidsvoorwaarde. Het helpt bij het werven en behouden van goed personeel.

Pensioenadvies? Wij helpen u graag. 
Heeft u vragen over de mogelijkheden van een aanvullend bedrijfspensioen, vraag het uw pensioenadviseur. Natuurlijk mag u ook met de pensioenspecialisten van Insucare contact opnemen, wij helpen u graag.