Aanpassing pensioenrichtleeftijd naar 67

In 2013 wordt de AOW-leeftijd met een maand verhoogd. Daarna gaat de leeftijd in een sneller tempo omhoog naar 66 in 2018 en 67 in 2021.  

Volgt de ingangsdatum van het pensioen deze aanpassingen?

De ingangsdatum van het pensioen is vastgelegd in het pensioenreglement. Het reglement is de overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarin de afspraken over de pensioenregeling worden vastgelegd. In de meeste pensioenreglementen staat een pensioen ingangsdatum van 65 jaar. Deze ingangsdatum wordt niet automatisch aangepast. Ook niet als de pensioenrichtleeftijd wettelijk wordt aangepast naar 67 jaar.  

Heeft de aanpassing van de pensioenrichtleeftijd dan geen gevolgen?

Door de aanpassing van de pensioenrichtleeftijd van 67 jaar per 1 januari 2014 worden de maximale jaarlijkse opbouwpercentages verlaagd, zie onderstaande tabel. 

Heeft u voor uw werknemers een pensioenregeling met een opbouwpercentage hoger dan de genoemde percentages, dan moet de pensioenregeling voor 1 januari 2014 worden aangepast. Ook de staffels van de beschikbare premieregeling moeten worden aangepast voor bovenstaande aanpassingen.

Wilt u weten of uw beschikbare premieregeling voldoet aan de aanpassing van de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2014, neem dan contact op met Insucare.