Aanpassing pensioenen in 2015

De fracties van de VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP hebben overeenstemming bereikt met de regering over aanpassing van de pensioenen in 2015. Er zijn afspraken gemaakt over de verdere verlaging van de pensioenopbouw en een aantal andere maatregelen.
 
Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft de Tweede Kamer gevraagd het wetsvoorstel met spoed te behandelen, zodat pensioenuitvoerders voldoende gelegenheid hebben om onderstaande wijzigingen door te voeren per 1 januari 2015. 
  • Aanpassing van de maximale opbouwpercentages voor pensioen: het opbouwpercentage voor middelloon wordt vastgesteld op 1,875%. Daarmee kan een deelnemer met 40 jaar opbouw een pensioen realiseren van 75% van het gemiddelde loon. Bij eindloonregelingen wordt het maximale opbouwpercentage dus waarschijnlijk 1,666% per dienstjaar. 
  • Het maximale pensioengevend inkomen wordt net als in de aanvankelijke voorstellen afgetopt op € 100.000, te verminderen met de AOW-franchise.
  • Voor mensen met hogere inkomens wordt het mogelijk gemaakt om op vrijwillige basis fiscaalvriendelijk bij te sparen. Voor inkomens vanaf € 100.000 zal via een nettolijfrente een oudedagsvoorziening kunnen worden opgebouwd die in grote lijnen overeenkomt met een pensioenopbouw van 1,875% van het gemiddeld verdiende loon. De premie-inleg wordt betaald uit het nettoloon of het netto-inkomen. Er is dus geen premieaftrek, de lijfrente-uitkeringen zullen onbelast zijn. Fiscaalvriendelijk is verder dat over de opgebouwde waarde geen vermogens-rendementsheffing hoeft te worden betaald in box 3. Iedereen met inkomen vanaf € 100.000 kan deelnemen.
5 antwoorden

Reacties zijn gesloten.