50 miljoen subsidie voor leren en ontwikkelen in MKB

Het kabinet wil werkgevers en werkenden helpen om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. Tussen 2 maart en 31 maart kan er een subsidieaanvraag worden ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tijdens deze subsidieronde is er in totaal €15 miljoen beschikbaar.

Er kan voor de volgende activiteiten subsidie aangevraagd worden:

  • een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
  • het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen;
  • het ondersteunen of begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die medewerkers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
  • het bieden van praktijkleerplaatsen voor een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Per aanvraag kan er maximaal €24.999 subsidie worden aangevraagd. Deze subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. Voor een middelgrote werkgever bedraagt de subsidie 60% van de subsidiabele kosten. Voor een kleinbedrijf is dit 80%.

Op www.slimwerkgeven.nl vindt u meer informatie en kunt u vanaf 2 maart de subsidie aanvragen.

Heeft u vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op door te bellen naar 040 237 0400.