payrollkracht insucare logo

Bedrijfstak pensioenfonds voor de  Kunststof- en Rubberindustrie opgezegd!

Bent u als onderneming aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Kunststof -en Rubberindustrie (hierna: BPF KRI)?

Per 31 december 2016 loopt het garantiecontract van het fonds bij Aegon af. Er zijn diverse gesprekken geweest met de sociale partner(s)en dit heeft geleid tot de gezamenlijke conclusie dat het opnieuw aangaan van een contract bij AEGON niet mogelijk is. De sociale partners in de bedrijfstak hebben de opdracht tot uitvoering van de pensioenregeling door BPF KRI per 31 december 2016 beëindigd.
 
Door sociale partners wordt een mantelovereenkomst gesloten met de Pensioenfonds PGB (hierna: BPF PGB). De bedrijfstak-pensioenregeling wordt vanaf 1 januari 2017 door BPF PGB uitgevoerd. Dit wil niet zeggen dat u als werkgever verplicht bent de pensioenregeling onder te brengen bij BPF PGB, u kunt zelf een andere uitvoerder zoeken.
 
Wat zijn de gevolgen?
Per 1 januari 2017 heeft dit de volgende gevolgen:
• De pensioenopbouw bij BPF KRI stopt.
• De risicodekking voor partnerpensioen stopt. Dit betreft de risicodekking over zowel de achterliggende als over de toekomstige diensttijd. De huidige pensioenregeling kent geen opbouw van partnerpensioen.
• De risicodekking voor arbeidsongeschiktheid stopt.
• Een toename van arbeidsongeschiktheid na 31 december 2016 leidt niet tot een toename van pensioenopbouw waar geen premie voor verschuldigd is (premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid).
Onderzoek naar andere pensioenuitvoerder

U als werkgever kunt er dus voor kiezen om een andere uitvoerder te zoeken. Het kan ook zijn dat de verplichtstelling van een ander bedrijfstakpensioenfonds op u van toepassing is. Dan moet u zich bij dit pensioenfonds aansluiten.

 
Wilt u meer informatie over de gevolgen van de liquidatie BPF KRI, over het onderzoek naar een andere uitvoerder of eventuele verplichtstelling van een ander bedrijfstakpensioenfonds? Insucare helpt u graag! Neem contact met ons op.