Financieel advies

Als werkgever investeert u flink in het werkvermogen van uw werknemers op lange termijn. U helpt hen om lichamelijk en geestelijk fit te blijven, dit zijn de twee pijlers waarop duurzame inzetbaarheid wordt gebaseerd. Wij geloven dat er nog een derde pijler bestaat, “financieel fit”. Wie zich zorgen maakt over financiële zaken of deze onvoldoende begrijpt loopt een hoger risico op uitval. Daar kunnen we met onze dienstverlening iets aan doen zodat uw werknemers ook financieel fit worden.

Persoonlijke financiële begeleiding

Wij herkennen de wens van werknemers om meer te weten over de financiële kant van hun arbeidsvoorwaarden, over het optimaal benutten van bestaande regelingen en vooral hoe daar zelf invloed op uit te oefenen. Dat bieden wij aan voor werknemers en altijd afgestemd op de eigen regelingen en situatie. Geen algemene informatie maar die zaken waar je echt iets mee kunt op een begrijpelijke manier. Niet alleen woorden maar juist persoonlijke individuele begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe je aan informatie komt en hoe je deze kunt toepassen.

Werknemercommunicatie

Wij helpen u als werkgever met de communicatie naar uw werknemers over de financiële kant van hun arbeidsvoorwaarden. Dit opent de weg naar een dialoog over duurzame inzetbaarheid met uw medewerkers. Wij geloven dat u pas een open dialoog krijgt als u vooraf weet wat de mogelijkheden en gevolgen zijn. Wij zorgen ervoor dat uw medewerkers hun huidige regelingen en mogelijkheden kennen en indien gewenst helpen we ze graag verder met inzicht in hun persoonlijke financiële situatie of zelfs langere termijn planning. U kiest zelf hoe ver u daarin gaat.

Wij geven u 5 redenen om te overwegen om dit ook voor uw werknemers te organiseren:
  1. Werknemers die inzicht hebben in hun eigen financiële situatie zijn weerbaarder en meer betrokken,
  2. Onderwerpen zoals demotie of deeltijd- en vroegpensioen worden bespreekbaar en creëert ook voor u als werkgever mogelijkheden,
  3. U komt minder snel voor (financiële) verrassingen te staan door bijvoorbeeld een werknemer met financiële problemen,
  4. Het opent en ondersteunt de dialoog tussen u en uw werknemers of ondernemingsraad,
  5. Uw arbeidsvoorwaarden worden bij de individuele werknemer onder de aandacht gebracht en toegelicht.

Misschien interessant om te lezen?

insucare logo
payrollkracht insucare logo
payrollkracht insucare logo
payrollkracht insucare logo