Casus 1: De bedrijfsarts

Casus 5: Verzuim door ongeval

Casus 3: Verzuimregisseur

Casus 6: Regres