Casus 1: Onbeheersbare pensioenkosten

Casus 2: Verplicht pensioenfonds

Casus 3: Pensioen in eigen beheer

Casus 4: Pensioenregeling up to date?

Casus 1: De bedrijfsarts

Casus 5: Verzuim door ongeval

Casus 3: Verzuimregisseur

Casus 6: Regres