Volledige of gedeeltelijke loonstop weigering werknemer werkzaamheden

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 juli 2013: omvang van de sanctie van art. 7:629 BW In deze zaak heeft de werknemer op advies van de bedrijfsarts zijn werkzaamheden voor twee dagen hervat en zich vervolgens weer ziek gemeld. Werkgever heeft daarop de werknemer verzocht zich bij de bedrijfsarts te melden, werknemer geeft hieraan geen gehoor. Vervolgens laat […]

Fitness First

Fitness First en Insucare hebben met VGZ een aanbieding voor u gemaakt voor deelname aan een collectieve zorgverzekering. Daardoor kunnen u en uw eventuele gezinsleden profiteren van gunstige voorwaarden en kortingen. Voor individuele vragen adviseren wij u om rechtstreeks contact op te nemen met VGZ 0900-8490. Voor klachten en wachtlijstbemiddeling kunt u contact opnemen met Insucare. […]

Avero Achmea Insucare

Hervorming van de zorgDe Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betaalt de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Vanaf 2015 worden de zorgverzekeraars verantwoordelijk voor deze financiële regeling. Dit betekent concreet dat er meer taken zijn die niet meer door de overheid worden gecompenseerd. De verzekeraar heeft daarom de premie van basisverzekering moeten verhogen. […]

WGA eigen risicodragerschap per 1 januari 2013

Ieder jaar worden in de nota ‘Gedifferentieerde premie WGA’ de premie en parameters vastgesteld. Hiermee berekent het UWV de gedifferentieerde premie WGA per werkgever. De cijfers voor het premiejaar 2013 zijn per 3 september 2012 bekend gemaakt. Minimum- en maximumpremie Ten opzichte van het huidige jaar (2012) verandert er niet veel, de maximumpremie voor zowel […]