We worden gelukkig allemaal ouder

… maar worden we ook gelukkig oud? Medio augustus 2018 publiceerde het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) de resultaten van een onderzoek naar de AOW-leeftijd. De conclusie van dit onderzoek is dat Nederland naar een zogenaamde gedifferentieerde AOW-leeftijd toe moet. In de praktijk betekent dit simpelweg dat mensen met een lage sociaaleconomische status (lees: opleiding) […]

Verzekeraar en tussenpersoon beide ‘verantwoordelijke’

Het is natuurlijk bekend dat de verzekeringsbranche veel persoonlijke gegevens verwerkt. Omdat een zorgvuldige dienstverlening aan de klant prioriteit is, worden deze gegevens uitgewisseld tussen aanbieders, adviseurs en bemiddelaars. Deze partijen gebruiken doorgaans namelijk dezelfde persoonsgegevens. Dit zorgt er alleen wel voor, dat niet alleen de verzekeraar, maar ook álle tussenpersonen ‘verantwoordelijke’ zijn als het […]

Voordelen van een collectieve pensioenregeling

Het regelen van uw eigen pensioen: zou u dat nou wel doen? Sommige werkgevers kiezen ervoor om geen collectieve pensioenregeling af te sluiten. Werknemers krijgen bijvoorbeeld een maandelijks bedrag uitbetaald waarmee ze zelf voor hun pensioen kunnen sparen. Dat kan een bewuste keuze zijn en daar is niets mis mee. Alleen leert de praktijk ons […]

Automatische overdracht klein pensioen

De kamer stemt in met de automatische overdracht van klein pensioen. De wet waardeoverdracht klein pensioen houdt in dat u al uw kleine pensioenpotjes mee mag overdragen aan de nieuwe uitvoerder. Uitvoerders kunnen een klein pensioen niet meer afkopen, tenzij ze vijf keer achter elkaar vergeefs hebben geprobeerd dit over te dragen naar een andere […]

Netspar: nabestaandenpensioen versnipperd

Onderzoekers waarschuwen voor de gevolgen van de versnippering van het nabestaanden pensioen. Waarom? Voornamelijk vanwege de versobering van de ANW en hervormingen van het nabestaandenpensioen in veel regelingen loopt een deel van de deelnemers grote risico’s. Deze deelnemers hebben vaak geen inzicht in hun nabestaandendekking. Dit blijkt uit de in oktober 2017 gepubliceerde Netspar-brief Nabestaandenpensioen niet […]

Rechter buigt zich over geldigheid afstandsverklaring pensioen

Een werknemer heeft onder druk een afstandsverklaring voor een pensioenregeling getekend waarover zij onvoldoende geïnformeerd was. De (ontslagen) werknemer is van mening dat er daarom toch een pensioenovereenkomst zou moeten gelden en wil met terugwerkende kracht deelnemen aan de pensioenregeling. Dit betekent dat de werkgever zowel voor het werkgeversdeel als het werknemersdeel van de pensioenpremie […]

Het pensioenstelsel op de schop: Uw “eigen” potje als oplossing

Al jaren is ons pensioenstelsel onderwerp van discussie binnen het maatschappelijke en politieke domein. Nu we – na een formatie die de records brak – een regeerakkoord op tafel hebben krijgen we steeds meer inzicht in hoe het nieuwe systeem er in grote lijnen uit moet komen te zien. Al in 2016 deed de SER […]

Pensioen, denk er niet over na

Denk niet na over later, nergens voor nodig. Wat is nou het ergste dat je kan overkomen? Dat je alleen AOW als pensioen ontvangt? De AOW uitkering is toch voldoende? De AOW uitkering is ruim € 10.000 bruto per jaar (juli 2017). Dat is meer dan € 750 euro netto per maand.Is je AOW als […]

Pensioen OK! Maar dan anders!

“U herkent het zeker, verzekeraars staan er niet goed op. Hoge kosten, slechte administratie, starre producten, verborgen kosten enz, enz. Echter, sinds de woekerpolisaffaire heeft de overheid flink ingegrepen. Het provisieverbod, invoering van de Wet Financieel toezicht en het toelaten van andere aanbieders op de pensioenmarkt naast verzekeraars en pensioenfondsen.

AOW-leeftijd verschuift; let op uw arbeidsovereenkomsten

De AOW-leeftijd stijgt per 1 januari 2022 van 67 jaar naar 67 jaar en 3 maanden. De pensioen richtleeftijd in pensioenregelingen stijgt al per 1 januari 2018 van 67 jaar naar 68 jaar. Uw werknemers zijn daardoor langer bij u in dienst. Wat zijn daarvan de gevolgen? En moet u uw arbeidsvoorwaarden hierop aanpassen?