Wat zijn de rechten van uw werknemer?

Naast de verschillende uitgangspunten in de aankomende AVG wil de wetgever ook de consument als betrokkene extra rechten geven. Deze rechten geven uw werknemer meer inzage en meer verantwoordelijkheid en zeggenschap over wat er met zijn/ haar gegevens gebeurt. In het kort lichten we deze rechten toe: Recht op vergetelheid; Recht op dataportabiliteit; Recht op […]

Verzekeraar en tussenpersoon beide ‘verantwoordelijke’

Het is natuurlijk bekend dat de verzekeringsbranche veel persoonlijke gegevens verwerkt. Omdat een zorgvuldige dienstverlening aan de klant prioriteit is, worden deze gegevens uitgewisseld tussen aanbieders, adviseurs en bemiddelaars. Deze partijen gebruiken doorgaans namelijk dezelfde persoonsgegevens. Dit zorgt er alleen wel voor, dat niet alleen de verzekeraar, maar ook álle tussenpersonen ‘verantwoordelijke’ zijn als het […]

Ongeval binnen uw onderneming?

Er is een ongeval voorgevallen binnen uw onderneming, maar wanneer dient u het ongeval te melden? Een overlijden ten gevolge van een ongeval dient binnen 48 uur gemeld te worden. Is er sprake van letsel, dan dient dit binnen 90 dagen bij de verzekeraar gemeld te worden. Bent u klant bij Insucare, Arboteam en/of Finniz? […]

Is uw bedrijf verzekerd via De Amersfoortse?

Wanneer uw organisatie de inkomensverzekeringen heeft ondergebracht bij De Amersfoortse en Insucare niét als intermediair heeft. Let dan goed op! Algemene voorwaarden In de voorwaarden staat dat het medewerkersbestand actueel moet worden gehouden. Dit betekent dat de volgende punten binnen een maand aan De Amersfoortse door moeten worden gegeven: – Wanneer er nieuwe medewerkers bijkomen; […]

De collectieve ongevallenverzekering?

Veel bedrijven hebben conform de verplichting van de CAO de collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Is er geen verplichting conform de cao, dan wordt deze verzekering toch vaak afgesloten om er voor te zorgen dat de werknemer in geval van een ongeval met als gevolg blijvende invaliditeit recht heeft op een uitkering.

Casus Inkomen: Forse financiële besparing door controle WhK

Als werkgever ontvangt u van de Belastingdienst een keer per jaar de beschikking loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage werkhervattingskas. In deze beschikking staat welke premies het UWV het komende jaar bij u in rekening brengt voor de Ziektewet en/of de WGA.

Calculator geeft inzicht in premiekortingen bij arbeidsbeperking

SZW, de Belastingdienst en UWV hebben samen een digitale calculator gelanceerd voor werkgevers die arbeidsbeperkte werknemers of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen.    

Kabinet demissionair. Welke onderwerpen zijn nu controversieel?

Het kabinet-Rutte II is ‘demissionair’. Dat betekent dat het kabinet bevoegd is om te regeren, maar in de praktijk alleen de lopende zaken behandelt. Politiek gevoelige onderwerpen komen niet meer aan de orde totdat er een nieuw kabinet is. De Kamercommissies hebben daarom een aantal onderwerpen ‘controversieel’* verklaard

Onderzoek Eigenrisicodragerschap noodzakelijk of niet?

Onderzoek naar Eigenrisicodragerschap; hoe doe je dat? Reinier van Sluijs, Inkomen specialist bij Insucare, adviseert veel klanten over het Eigenrisicodragerschap.  Momenteel is hij druk bezig met het uitvoeren van onderzoeken voor verschillende werkgevers of het zinvol is om Eigenrisicodrager te worden. Hij vertelt u daar graag meer over in zijn nieuwste BLOG. Lees de BLOG van Reinier […]

Word ik eigenrisicodrager of niet?

Woensdag 11 mei 2016 hebben wij samen met een enthousiaste groep werkgevers uitgebreid stil gestaan bij de wijzigingen die op ons afkomen op het gebied van eigenrisicodragen tijdens het seminar Eigenrisicodrager, het hoe en waarom rondom ERD. Wat zijn de wijzigingen? Welke gevolgen hebben ze voor bedrijven? Welke keuzes moet ik maken? En welk tijdspad volg ik […]