Wat betekent doorwerken na pensionering?

Hoe zit het met rechten & plichten van de werkgever en werknemer Wanneer een werkgever voor de werknemers een pensioen heeft geregeld komt er een moment dat deelname aan deze regeling eindigt. De manier waarop deelname aan de regeling eindigt kan verschillen: een werknemer kan uit dienst treden, overlijden voor pensioendatum of de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Bij […]

Neem geen risico. Breng de no-risk in kaart

Uit onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat slechts 16% van de personen die onder de no-riskpolis vallen dit weten. Ook werkgevers zijn vaak niet op de hoogte en maken daardoor onnodig kosten bij verzuim. Wat is de no-riskpolis ook alweer? Bepaalde groepen werknemers met een arbeidsbeperking hebben bij ziekte recht […]

De ene lifecycle is de andere niet…

Begin juni verscheen het nieuwsbericht dat het rendement dat pensioendeelnemers binnen hun beschikbare premieregeling maken sterk varieert. Dit is een conclusie met verstrekkende gevolgen. Elk procent rendementsverschil gedurende een periode van 40 jaar heeft circa 17% (!) verschil in pensioenresultaat tot gevolg. 

De AVG – hoe staan wij ervoor?

De koude wintermaanden beginnen langzaam plaats te maken voor lenteachtige dagen. Bloemen komen tot bloei, vogels beginnen te fluiten en de zon laat steeds meer zijn gezicht zien. Veel bedrijven en adviesbureaus voelen echter iets heel anders broeien in de lucht, namelijk; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze komt steeds dichterbij en dat zorgt voor […]

Overlijden werknemer

U wordt er niet graag mee geconfronteerd maar er bestaat natuurlijk een kans dat een van uw werknemers komt te overlijden. Op zo’n moment wilt u vanzelfsprekend dat de achterblijvende partner en eventuele kinderen financieel goed achterblijven. De pensioenen en eventuele andere uitkeringen die u als werkgever voor uw werknemers heeft geregeld moeten vlekkeloos tot […]

Rechter buigt zich over geldigheid afstandsverklaring pensioen

Een werknemer heeft onder druk een afstandsverklaring voor een pensioenregeling getekend waarover zij onvoldoende geïnformeerd was. De (ontslagen) werknemer is van mening dat er daarom toch een pensioenovereenkomst zou moeten gelden en wil met terugwerkende kracht deelnemen aan de pensioenregeling. Dit betekent dat de werkgever zowel voor het werkgeversdeel als het werknemersdeel van de pensioenpremie […]

Gezonde en fitte werknemers tot 68 jaar

De pensioenleeftijd schuift telkens weer op en momenteel gaan we al naar de 68 jaar. Voor veel werknemers is dat best een opgave. Zij zijn tenslotte ooit gaan werken met de gedachte dat ze op 65 jarige leeftijd of zelfs eerder met pensioen konden gaan. Daar komt bij dat zelfs “leuk” werk met goede omstandigheden […]

Gratis pensioenregeling voor werkgevers

U wilt graag een pensioenregeling treffen voor uw personeel. Kan dit ook kosten neutraal? Bestaat er zoiets als een gratis pensioen voor ondernemers? Zeg nu zelf, dat wilt u toch helemaal niet voor uzelf en uw personeel. Waarom is dat? Het opbouwen van een pensioen betekent investeren. Middelen zullen moeten worden belegd (of geïnvesteerd). Iets […]

Financieel inzicht, hebben we dat niet allemaal?

“De meeste Nederlanders zijn van mening dat ze voldoende financiële kennis en inzicht hebben . Maar is dat wel zo?

Het inschakelen van een financieel adviseur voor uw werknemers loont!

Pensioencommunicatie en financieel advies Het komt bij al bij de grote bedrijven voor en steeds meer kleine bedrijven raken ook overtuigd. Een financieel adviseur op de werkvloer loont. Niet alleen om voor een werknemer inzicht te krijgen in zijn/ haar financiële situatie, maar ook voor werkgevers.  Wij geven u 5 redenen om te overwegen om […]