payrollkracht insucare logo

De ene lifecycle is de andere niet…

Begin juni verscheen het nieuwsbericht dat het rendement dat pensioendeelnemers binnen hun beschikbare premieregeling maken sterk varieert. Dit is een conclusie met verstrekkende gevolgen. Elk procent rendementsverschil gedurende een periode van 40 jaar heeft circa 17% (!) verschil in pensioenresultaat tot gevolg. 

Deze bevindingen komen uit het onderzoek dat actuarieel adviesbureau LCP heeft verricht naar producten met een neutrale ‘beleggingslifecycle’. Deelnemers binnen een beschikbare premieregeling hebben de keuze uit meerdere lifecycles. Maakt de deelnemer geen keuze – wat in het overgrote deel het geval is – dan wordt de pensioenpremie automatisch binnen de neutrale lifecycle belegd (in plaats van defensief of offensief). Tussen de rendementen van deze lifecycles zit dus het nodige verschil. Over de periode 2014-2017 constateert LCP een rendementsverschil van ongeveer 4% per jaar (laagste gemiddelde rendement 6,5% en hoogste 10%). Dit heeft vooral te maken met de beleggingsrisico’s die er binnen de diverse lifecycles (en hun aanbieders) worden genomen.

Verschillende aanbieders
Tussen de diverse aanbieders zit ook een groot verschil in het afdekken en afbouwen van risico(s). De hoogte van uw pensioenuitkering wordt bepaald door de marktrente op pensioendatum. Een lage rente heeft ook een lagere uitkering tot gevolg. Pensioenaanbieders proberen dit zogenaamde renterisico te beperken. Op pensioendatum ligt het renterisico bij de verschillende aanbieders tussen de 0% en 30%, een aanzienlijk verschil.

Elke aanbieder heeft zijn eigen belief: een achterliggende gedachte waarmee zij denken het beste pensioenresultaat te realiseren voor hun deelnemers. Dit kan betekenen dat er meer of minder risico wordt genomen in vergelijking met een andere aanbieder. Bent u benieuwd of uw pensioenregeling wel aansluit bij de wensen en risicobereidheid van uw bedrijf en werknemers, dan gaan wij graag het gesprek aan. Bij Insucare voeren wij altijd een grondige analyse uit van de lifecycles en de bijbehorende beleggingsresultaten. Onze doelstelling is om een perfecte match te maken tussen bedrijf en aanbieder.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft betreffende uw individuele situatie. Bel ons even 040-2370400!