Artikelen door Jeroen

Introductie terugkeerpremie ziektewet !

Afgelopen donderdag 20 maart 2014 schrijft Minister Asscher (SZW) een brief  aan de tweede kamer. De belangrijkste conclusie uit dit schrijven is dat werkgevers een toeslag gaan krijgen indien zij  terugkeren naar het UWV na een periode ziektewet eigen risico drager (vanaf 1 januari 2015). Deze terugkeerpremie gaat gelden voor alle (middel)grote werkgevers die na […]

Volledige of gedeeltelijke loonstop weigering werknemer werkzaamheden

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 juli 2013: omvang van de sanctie van art. 7:629 BW In deze zaak heeft de werknemer op advies van de bedrijfsarts zijn werkzaamheden voor twee dagen hervat en zich vervolgens weer ziek gemeld. Werkgever heeft daarop de werknemer verzocht zich bij de bedrijfsarts te melden, werknemer geeft hieraan geen gehoor. Vervolgens laat […]

Nog meer zeggenschap voor OR bij pensioen

De ondernemingsraad (OR) krijgt in de toekomst meer te zeggen over pensioen. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat de OR instemmingsrecht krijgt bij de invoering, wijziging of intrekking van een pensioenregeling, ongeacht de pensioenuitvoerder. U moet dan in meer situaties een akkoord zien te bereiken met de OR. Nu is het nog […]

Belangrijkste maatregelen sociaal akkoord 11 april 2013

Hieronder vindt u de belangrijkste maatregelen die in het sociaal akkoord op donderdag 11 april 2013  zijn afgesproken: De hervorming van het ontslagrecht gaat in per 1 januari 2016. Eerder was afgesproken dat deze maatregelen al op 1 juli 2014 ingevoerd zouden worden. De preventieve toets voor ontslag blijft gehandhaafd. Ook blijven twee routes voor […]

Nieuwe regels zwangerschapsverlof vanaf 1 juni 2013

Een werkneemster die met zwangerschaps- en bevallingsverlof gaat, heeft recht op een uitkering. De rekenregels voor de zwangerschapsuitkering veranderen vanaf 1 juni 2013. Het is verstandig de werkneemster hierover te informeren om onnodige stress te voorkomen. Gaat uw werkneemster nog vóór 1 juni 2013 met zwangerschapsverlof, dan heeft ze recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering […]

Uniform loonbegrip moet kostenneutraal zijn

12 oktober 2012 – De invoering van een uniform loonbegrip per 2013 houdt onder meer in dat er straks twee aparte regelingen komen: een werkgeversheffing en een werknemersheffing.De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) is vanaf volgend jaar bijna altijd een werkgeversheffing. Noch de werkgever, noch de werknemer mag financieel voordeel hebben van de wetswijziging. […]

Prijs deskundigenoordeel UWV fors omhoog

15 oktober 2012 – Vanaf volgend jaar moet u méér betalen als u een deskundigenoordeel wil aanvragen bij UWV. Op dit moment betalen de werkgever en de werknemer € 50 voor een deskundigenoordeel. In 2013 stijgt deze prijs voor de werkgever naar € 350 en voor de werknemer naar € 175. Onlangs stuurde staatssecretaris De […]

Zorgverzekering: wijzigingen 2013

Op Prinsjesdag 2012 zijn de plannen van de regering voor volgend jaar bekend gemaakt. Een belangrijk onderwerp is de zorgverzekering. Hieronder treft u de wijzigingen in aan. Eigen risico Eigen risico zorgverzekering verhoogd In 2013 is het bedrag van het verplicht eigen risico € 350,- (dit was € 220,- in 2012). Het verplicht eigen risico […]

WGA eigen risicodragerschap per 1 januari 2013

Ieder jaar worden in de nota ‘Gedifferentieerde premie WGA’ de premie en parameters vastgesteld. Hiermee berekent het UWV de gedifferentieerde premie WGA per werkgever. De cijfers voor het premiejaar 2013 zijn per 3 september 2012 bekend gemaakt. Minimum- en maximumpremie Ten opzichte van het huidige jaar (2012) verandert er niet veel, de maximumpremie voor zowel […]

Waardeoverdracht van pensioen. Doen? Of toch niet?

Omdat ik verander van baan mag ik mijn pensioen overdragen aan een ander fonds. Heeft dat consequenties voor de hoogte of voorwaarden van mijn pensioen? Maakt het veel uit hoe goed mijn nieuwe fonds er voor staat? Of is het in deze tijd verstandiger om juist niet over te dragen, maar mijn risico bewust over […]