Artikelen door Corine

Corine bedankt Insucare

Met plezier kijk ik terug op de prettige en professionele samenwerking met de collega’s van Insucare.De unieke mogelijkheid om hobby en werk te combineren, heeft mij doen besluiten Insucare te verlaten. Graag wil ik iedereen bedanken voor de fijne tijd. Hartelijke groet,Corine van der Meij

Rapport arbeidsdeskundige bij beslissing WIA en ZW

Vanaf 1 januari 2014 ontvangt u bij de WIA-beslissing ook het rapport van de arbeidsdeskundige. Dit rapport licht de beslissing over de uitkering toe. Er staat geen medische informatie in het arbeidsdeskundige rapport. Gegevens over de aard van de ziekte of de oorzaak van de beperkingen worden niet gemeld. In het rapport staat wat voor […]

UWV stuurt overzicht van ZW-(flex)uitkeringen

Begin dit jaar ontvangt u mogelijk een brief van het UWV over de ZW-uitkeringen die in 2013 zijn betaald aan werknemers die ziek bij u uit dienst zijn gegaan. Bij deze brief vindt u een overzicht van de uitgekeerde ZW-uitkeringen in de eerste zes maanden van 2013.    Bent u een middelgrote of grote werkgever, dan […]

Wet Werk en Zekerheid

Eind 2013 is er een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de rechtspositie van flexwerkers, hervorming van het ontslagrecht en wijziging van verschillende werknemersverzekeringen. Het wetsvoorstel bestaat uit verschillende onderdelen: Versterking rechtspositie van flexwerkers; Aanpassing WW; Nieuw regime van het ontslagrecht; Afbouwing Wet Inkomensvoorziening ouder en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW). Versterking rechtspositie van flexwerkers Om te voorkomen […]

Aanpassing pensioenen in 2015

De fracties van de VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP hebben overeenstemming bereikt met de regering over aanpassing van de pensioenen in 2015. Er zijn afspraken gemaakt over de verdere verlaging van de pensioenopbouw en een aantal andere maatregelen.   Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft de Tweede Kamer gevraagd het wetsvoorstel met spoed te […]

Gedifferentieerde premiepercentages werkhervattingskas

De Belastingdienst heeft tussen 18 en 24 december 2013 naar alle werkgevers een beschikking verzonden met de gedifferentieerde premiepercentages Werkhervattingskas 2014.  Nieuw per 1 januari 2014 zijn de premiecomponenten voor WGA-lasten flexibele dienstbetrekkingen en voor ZW-lasten. Beide zijn het gevolg van de wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa).    Het is belangrijk om de beschikking […]

Verminder ziekteverzuim door goede registratie

Meten is weten, zo is dat ook met het ziekteverzuim in uw organisatie. Uit onderzoek van Raet blijkt dat u door het goed in kaart brengen van de aard en omvang van het ziekteverzuim dit verzuim met minstens een kwart kunt verminderen. Uit het onderzoek van HR-softwareleverancier Raet blijkt dat een goed inzicht in het […]

Werknemers tevreden over contact met casemanagers en omgang met medische gegevens

Werknemers zijn tevreden over Arbodiensten GfK Intomart heeft in opdracht van OVAL een benchmark onderzoek uitgevoerd naar de cliënttevredenheid van arbodiensten. Hieruit blijkt dat werknemers tevreden zijn over het contact met de bedrijfsarts of de casemanager van een arbodienst. Zij voelen zich serieus genomen, gerespecteerd en ervaren het contact als vriendelijk.   Ook zijn werknemers […]

Minister Lodewijk Asscher heeft ingrijpende plannen voor de arbeidsmarkt

Minister Lodewijk Asscher heeft ingrijpende plannen voor de arbeidsmarkt naar de Kamer gestuurd. Zo gaat de maximale duur van de WW-uitkering van 38 naar 24 maanden en moet een ontslagvergoeding voortaan worden gebruikt voor om- en bijscholing. De belangrijkste veranderingen:   Ontslagrecht (per 1 juli 2015) Ontslagvergoeding wordt versoberd: eenderde maandsalaris per gewerkt jaar. Na 10 […]

AFM wacht nog op 1.414 pensioenkantoren

De AFM wacht nog op pensioendiploma’s van ruim 1.400 kantoren. Als zij die niet voor 30 december 2013 overleggen, wordt hun deelvergunning om in pensioenverzekeringen te adviseren en te bemiddelen ingetrokken. Om aan de nieuwe eisen van Wft pensioen te voldoen, moesten kantoren die hun werkzaamheden in pensioenverzekeringen willen voortzetten, vorig jaar een diploma of […]