Wij bij Insucare kiezen voor arbo op maat! Meldt een medewerker zich ziek, dan zet dit een keten van acties in werking. U informeert de Arbodienst, uw leidinggevende maakt duidelijke afspraken met de werknemer en u bekijkt of u de kosten kunt verhalen op een verzekering. Een helder verhaal. Maar de praktijk blijkt aanzienlijk weerbarstiger. Insucare richt een heldere verzuimprocedure voor u in, coacht uw leidinggevenden en geeft u inzicht in de resultaten. Zo heeft u regie over het verzuim en is het niet een derde partij of arbodienst die de touwtjes in handen heeft.

Insucare; een arbodienst?

Insucare gaat verder dan waar de traditionele arbodienst stopt. Kenmerkend voor de Insucare Verzuim aanpak is de zéér actieve arbo begeleiding: vanaf de eerste verzuimdag tot het moment waarop het werk wordt hervat. De casemanagers vervullen in dit proces een spilfunctie. Ze gaan daarbij niet uit van de beperkingen van de verzuimende medewerker, maar van zijn mogelijkheden. Voorop staat dat er altijd gezocht zal worden naar de oorzaak van het verzuim en dus geen symptoombestrijding. In een heldere en open communicatie met werkgever, voor zover dit binnen de privacyregeling mogelijk is. Daarnaast koppelen wij direct de arbodienstverlening aan de inkomensverzekeringen zodat verzekeraars tijdig worden geïnformeerd. U vraagt zich af waar Insucare het verschil maakt…. Wij zetten een stap extra!

 • Wij brengen de risico’s in kaart voor werkgever en werknemer;
 • Wij ondersteunen bij wachtlijstbemiddeling bij uw collectieve zorgverzekeraar;
 • Controle van UWV-beschikkingen en beschikkingen Werkhervattingskas;
 • Het verzorgen van marktonderzoeken met betrekking tot werkgevers- en werknemersrisico’s;
 • Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van verzuim, zorg en inkomen;
 • Na 104 weken ziekte blijven wij u begeleiden;
 • Wij stoppen niet na 2 jaar ziekte maar begeleiden u de volledige 12 jaar lang, indien nodig;
 • Namens u onderhandelen wij met uw verzekeraar over het (mee)financieren van re-integratiekosten.
 • Wij zijn een team van gecertificeerde casemanagers en adviseurs in een compacte vaste bezetting die klanten kennen. Dit team wordt aangevuld met zorgvuldig geselecteerde arbo artsen en specialisten die landelijke dekking kunnen bieden.

Nederlandse wet- en regelgeving arbo

Uit ervaring weten wij dat een heldere verzuimprocedure in veel bedrijven ontbreekt. Medewerkers melden zich bijvoorbeeld ziek via een sms-bericht. Meldingen worden niet consequent geregistreerd. De leidinggevende belt een ziekmelding niet na en legt afspraken niet vast. Arbo artsen en bedrijfsartsen die te laat worden ingezet. Allemaal voorbeelden van het niet nakomen van de Nederlandse wet- en regelgeving en de preventie van verzuim die u als werkgever letterlijk duur kan komen te staan.

Combinatie Arbo en Inkomen

Verzekeraars moeten tijdig op de hoogte worden gebracht van ziek-/herstelmeldingen, of als er bijvoorbeeld sprake is van een ongeval ten behoeve van de inkomens– en verzuimverzekeringen. Wij nemen u dit werk uit handen en zorgen voor een tijdige melding. Het te laat melden, kan resulteren in géén recht hebben op een uitkering. Weet u met welke kosten u te maken krijgt als een werknemer ziek uit dienst gaat? Of wanneer de werknemer na 2 jaar in de WIA komt? Wij maken het voor u inzichtelijk. De unieke combinatie van arbo en inkomen zorgt ervoor dat wij u optimaal begeleiden op het gebied van preventie, verzuim en regelingen die uw onderneming behoeden voor financieel verlies. En wel zo prettig dat u gedurende dit gehele traject, tot wel 12 jaar lang, met één partij zaken doet die van A tot Z op de hoogte is.

Online arbo op maat pakket

Voor de werkgever brengt de Wet verbetering Poortwachter een hoeveelheid aan administratieve taken met zich mee. Binnen onze online module wordt voorzien in een bewaking van de procedure, van de ziekmelding tot en met de uitspraak naar aanleiding van een WIA-aanvraag. De toepassing leidt de gebruiker door alle stappen van de Wet Verbetering Poortwachter, ondersteund door helpschermen en toelichtingen. Door middel van statusoverzichten kan men direct zien in welke fase van de procedure een zieke werknemer zich bevindt en welke volgende actie vereist is. De functionarissen die de acties moeten uitvoeren/volgen worden via e-mail op de hoogte gehouden. Er worden 3 meldingen onderkend: Signalering, Herinnering en Escalatie.

Het beheer van het ziektedossier

Hierin wordt per werknemer de arbeidsongeschiktheid bijgehouden volgens de door de wet voorgeschreven stappen. Alle benodigde formulieren worden “automatisch” afgedrukt en voorzien van de juiste inhoud. De documenten kunnen ook via e-mail worden verzonden naar de betreffende instanties. Administratieve borging van de dossiers is een vereiste om geen boetes te ontvangen vanuit het UWV of de overheid. Voordelen van de online module

 • Realtime online inzage van de verzuimregistratie;
 • Online aan-, afmelden ziek- en beter melden van werknemers;
 • Online beheren en muteren;
 • Online samenstellen en printen van arborapportage.
 • Toegang voor meerdere gebruikers
 • Gebruikerstraining bij aanvang van contract

Casemanagement arbo

Insucare heeft een pakket ontwikkeld waarbij u de eerste twee maanden per ziektegeval volledig door ons wordt begeleid. Is uw medewerker langer ziek? Dan kiest u welke dienstverlening u van ons nodig heeft. Uiteraard blijven wij, ook na twee maanden monitoren, zodat u de zekerheid heeft dat u geen belangrijke stappen in het proces mist. Wij leggen het graag uitgebreider aan u uit tijdens een vrijblijvende afspraak. Hebben wij uw interesse gewekt? Kijk eens hoe onze klanten onze dienstverlening ervaren. >> referenties Vul het formulier in voor arbo, of arbodienst, gerelateerde vragen.  Één van onze adviseurs neemt contact met u op. Wij komen dan graag bij u langs voor een vrijblijvende afspraak. Uiteraard kosteloos!

Vrijblijvend kennismaken? Of vragen over uw huidige arbodienst?