Arbo op maat bij een internet service provider 

Insucare heeft onlangs  een verzuim adviestraject begeleidt bij een internet service provider met high-end services en diensten voor de zakelijke markt, met expertise op het gebied van Datacenter, Connectivity, Cloud hosting en Telecom. Deze onderneming heeft twee volledig eigen datacenters (‘s-Hertogenbosch en Eindhoven) en 80 medewerkers. 

Pensioen en verzuim

Insucare is een advies- en beheerorganisatie met de primaire focus op Pensioen en Verzuim/Arbo. Wij profileren onszelf vooral in de regio Eindhoven met diverse relaties in onder andere Tilburg, Breda, Den Bosch, Nijmegen en uiteraard Eindhoven zelf. Zowel met Pensioen als Arbo maatwerk hebben wij inmiddels een groot klantenbestand opgebouwd. Meerdere van onze klanten zijn afkomstig uit de sector zakelijke dienstverlening. Onze adviseurs hebben ruime kennis en ervaring opgebouwd om in deze specifieke sector een passend totaal advies te geven op het gebied van pensioen en verzuim. Neem contact op voor arbo op maat met Insucare.

Verzuimadvies

Valt een medewerker uit door ziekte, dan verzorgt Insucare het gepaste verzuimadvies volgens de arboregeling door de overheid opgedragen. Daarnaast wordt de gehele administratie afgehandeld en de kosten bij de verzekeraar geclaimd. Vanaf het moment van ziekmelding is Insucare de verbindende schakel tussen werkgever, werknemer, verzekeraar, uitkeringsinstantie en andere betrokkenen. Ook in de zakelijke dienstverlening is het belangrijk dat een werkgever begeleid wordt in de complexe wet- en regelgeving, dat de voortgang objectief bewaakt wordt en dat er tijdig geïnformeerd wordt over financiële consequenties. 

Ervaring vanuit de klant

Rob Stevens (Directeur Interconnect B.V.) : “‘De relatie met Insucare bestaat al ruim 15 jaar. We waren bij Interconnect toen nog met z’n achten’, herinnert Rob Stevens zich. ‘Aanvankelijk regelden zij voor ons alleen de verzuimbegeleiding. De contacten en de dienstverlening liepen dermate plezierig dat we kort daarna ook de pensioenregeling bij hen hebben ondergebracht. We hebben nu het complete PB-concept met alle online modules voor pensioen en verzuim, inclusief arbo maatwerk.”

Arbo op maat

Vanaf het moment van ziekmelding is Insucare de verbindende schakel tussen werkgever, werknemer, verzekeraar, uitkeringsinstantie en andere betrokkenen. Zijn er bijvoorbeeld vragen over de verslaglegging van de bedrijfsarts? Is er onduidelijkheid over wat een werknemer nog wél kan? En wilt u, als werkgever, graag weten welke inkomensverzekering u aan moet spreken? Insucare laat het u graag zien!

Altijd een extra stap

“In een verzuimcasus had de arbodienst een fout gemaakt waardoor Interconnect veel schade zouden leiden. Hoewel het hen niet was aan te rekenen, heeft Insucare er alles aan gedaan om voor ons de financiële gevolgen te beperken. En met succes, moet ik zeggen. Dit was zo’n voorbeeld waarin ik merk dat ze graag die extra stap voor me zetten.’ Aldus Rob Stevens van Interconnect. 

Passie voor de materie

‘Met ons managementteam nemen we een paar keer per jaar de lopende verzuim- en pensioenzaken met Insucare door. Hun casemanager spreekt met onze PZ wekelijks de lopende verzuimcases door. Waar nodig of bij nieuwe verzuimsituaties nemen wij zelf of de casemanager snel actie. Als het ons te specialistisch wordt, dan hebben zij doorgaans snel de antwoorden voor ons. Insucare legt arbo en pensioen op een begrijpelijke manier uit en met zoveel passie dat je vanzelf in dat enthousiasme wordt meegenomen. Dat vind ik knap. En het geeft vertrouwen in wat ze doen.’

Werkwijze van Insucare

Hoe uiteenlopend uw vragen ook kunnen zijn, de werkwijze van Insucare is altijd helder en pragmatisch. 

Persoonlijke kennismaking
In een persoonlijk gesprek brengen we uw vraag of probleem in kaart. We inventariseren uw behoeften en matchen het met ons aanbod. We bezoeken u graag op uw locatie. Komt u liever naar ons, dan ontvangen wij u graag op ons goed bereikbare kantoor in het centrum van Eindhoven.

Terugkoppeling
Hebben wij uw vraag goed begrepen? Na het kennismakingsgesprek ontvangt u van ons een schriftelijke terugkoppeling. Herkent u onze meerwaarde, dan maken we een vervolgafspraak.

Advies
Afgestemd op uw vraag, bespreken we met u mogelijke oplossingen, uitmondend in een passend totaaladvies.

Contract
Gaat u akkoord, dan leggen we de afspraken vast in een contract: duidelijke afspraken in heldere taal.

Uitvoering volgens afspraak
Insucare zorgt ervoor dat afspraken op het gebied van pensioen en verzuim secuur worden uitgevoerd. We houden de wetgeving van dag tot dag in de gaten en zoeken risico’s en kansen tot de bodem uit. Nog voordat u erom vraagt. Onze online module geeft u steeds actueel inzicht in uw gegevens.

Periodieke evaluatie
Afspraken over pensioen en verzuim moeten toekomstig bestendig zijn, gebouwd op een solide fundament. Maar wat vandaag onomstotelijk lijkt, kan morgen anders zijn. Daarom houden we uw pensioen- en verzuimregelingen periodiek tegen het licht. Matchen de regelingen nog met uw behoeften? Leveren ze op wat u ervan verwachtte? Indien nodig of gewenst komen we met alternatieve voorstellen.

Samenwerking
“Een stabiel team dat zijn dossiers en dienstverlening goed heeft geborgd, te beschrijven in drie karakteristieken: volkomen transparant, bereid om altijd die extra stap te zetten die voor ons nodig is, en de passie voor de materie.’”

Arbo op maat bij een internet service provider 

Insucare pensioen- en verzuim is gevestigd in Eindhoven met diverse relaties in de regio Tilburg, Breda, Den Bosch, Nijmegen en uiteraard Eindhoven zelf. Ook buiten deze regio bent u natuurlijk van harte welkom. Wilt u arbo op maat bij een internet service provider? Neem contact op.